Nasza historia hotel

Nasza historia hotel
Na obrazie, być może, jeden z ostatnich domów na przedmieściach Bajki, ponieważ w tamtym czasie dzielnica była intensywnie rozbudowywana.

Minihotel „Discovery B&B” znajduje się na ulicy Jefremowa. Ta ulica ma znaczenie historyczne, od połowy XIX wieku uległa wielu zmianom i doznała wielu zmian nazw.

Historia zmiany nazwy:

Standowska na Bajkach od 1863 do 1871
Murarska od 1871 do 1935
Mączyńskiego Cz. od 1935 do 1942
Schleswigerstrasse od 1942 dо 1944
Mączyńskiego Cz. od 1944 do 1946
Karola Marksa od 1946 do 1992
A. Jefremowa od 1992

Pielęgnujemy historię naszego miasta i chcemy przekazać ją Państwu! Nasza ulica została położona w 1863 roku, jej pierwotna nazwa dokładnie odzwierciedlała lokalizację – ulica Standowska na Bajkach. Historycy inaczej interpretują nazwę „Na Bajkach”. Jednak są dwie najpopularniejsze wersje:

  • Pierwsza to nazwa jest związana z osobliwościami natury tego obszaru mokradeł: Moczary-Bajury-Bajki,
  • Drugie, to nazwa pochodzi od ukształtowania terenu: Na belkach – Na bajkach

W 1870 r. Sędzia lwowski uporządkował nazwy ulic i wprowadził numerację domów i działek. W starannym uporządkowaniu przestrzeni miejskiej ulica otrzymała nazwę Murarska – gdyż to tutaj osiedlili się muratorzy – murarze-budowniczowie.

Początek ulicy (dzisiaj od ulicy Bandery do ulicy Kijowskiej) został położony w latach 1905-1914 na terenie dawnego majątku dominikańskiego. Główną jego część w latach 1890-1914 (od ulicy Kijowskiej do ulicy Mielnika) została zabudowana domami dochodowymi.

Kolejne przemianowanie miało miejsce w 1935 r. po uroczystym pogrzebie brygadiera Czesława Mączyńskiego, po czym ulica została jego imieniem.

Podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej ulica nosiła nazwę Schleswigstrasse, aw lipcu 1944 r. Zwrócono nazwę ulicy Mączyńskiego.

W latach 1946-1992 to była ulica Karola Marksa.

Od 1992 roku ulica nosi imię Siergieja Jefremowa. Sergey Jefremow (Ohrimenko) – ukraińska postać publiczno-polityczna oraz państwowa, krytyk literacki, historyk literatury, od 1919 r. – akademik Ukraińskiej Akademii Nauk, pełnoprawny członek Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie.